top of page

ADVOCATS

ADVOCATS

 

 

Assessorament Jurídic i Defensa Processal en totes les àrees.

Penal:

- Defensa.

- Acusació.

Civil:

- Arrendaments.

- Hipoteques.

- Testaments, herències: planificació fiscal.

- Matrimonial.

Mercantil:

- Societats.

- Contractació mercantil nacional i internacional.

Bancari

Tributari

Laboral

Administratiu i Urbanisme

Immobiliari

Assegurances

Accidents

Responsabilitat patrimonial de l'Administració.

ÀREA CONCURSAL

ÀREA CONCURSAL

 

 

Insolvències de societats i persones físiques.

Tractament de les insolvències des de tots els seus enfocaments:

- Com a advocats:

Assessorament i defensa d'empreses i particulars insolvents.

*Preparació de la sol·licitut de concurs de creditors, assessorament i defensa del deutor durant tot el procediment concursal.

Assessorament i defensa de creditors.

*Gestió de la comunicació de crèdits, devolucions d'IVA, assessorament i defensa del creditor durant tot el procediment concursal.

Reestructuració d'empreses.

*Estudi, planificació i assessorament en la reestructuració d'empreses per evitar el seu tancament.

2a oportunitat de persones físiques.

*Declaració judicial d'extinció de deutes que no es poden ni es podran pagar.

- Com a administradors concursals:

*Direcció i gestió de la vida de l'empresa mentre es troba en situació d'insolvència.

*Direcció i execució de les operacions liquidatòries en cas de tancament definitiu.

COMPLIANCE PENAL

COMPLIANCE PENAL

Assessorament Jurídic en Prevenció de Riscos Penals i Defensa Processal.

Implantació a empreses d'un model de prevenció de delictes a través d'un programa de Compliance Penal.

- Identificació i elaboració d'un mapa de riscos penals.

- Auditoria i revisió dels controls existents i implantació de protocols per a la detecció dels riscos.

- Elaboració i implantació del codi de conducta.

- Disseny de l'estructura organitzativa del canal ètic i gestió de denúncies.

- Disseny de l'òrgan intern de supervisió i control.

- Formació en el model de prevenció.

- Auditories de seguiment.

- Due Diligence.

ÀREA MEDIACIÓ

ÀREA MEDIACIÓ

 

 

Departament de resolució de conflictes sense intervenció judicial.

 

Àmbits de mediació:

- Familiar.

- Empresarial.

- Comunitària.

- Mediació concursal.

- Bancari i hipotecari.

Desenvolupem la nostra activitat de forma independent i també com a mediadors de:

- Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

- Mediadors de les Cambres de Comerç de Catalunya.

- Mediadors del Col·legi d'Advocats de Catalunya.

datax_edited.png
bottom of page