top of page
logo_servigest_xarxes.png

AVÍS LEGAL  

AVISO LEGAL

SERVIGEST EMPRESARIAL

 

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. com a responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166, així com informar a
tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.


Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web de SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P..


1. DADES IDENTIFICATIVES


Nom de domini: www.serviem.com
Nom comercial: SERVIGEST
Denominació social: SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.
NIF: B63580476
Domicili social: Plaça Nova, 10, 08130, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona,España
Telèfon: 935745860
correu electrònic: servigestempresarial@serviem.com

Inscrita en el Registre (Mercantil / Públic): Registro Mercantil de Barcelona - Tomo 36863 - Hoja 289410 - Folio 0202 - Inscripción 1ª     15/09/2004


2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL


El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.


Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.


Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. El RESPONSABLE autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.serviem.com.


El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per part del mateix.


Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic servigestempresarial@serviem.com.


3. NORMES DE COMPORTAMENT DEL BLOG


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. li agraeix el seu interès per fer ús dels nostres canals de participació. Els comentaris SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. són una via de participació per a tots els usuaris d'aquest mitjà. Si vols participar als nostres blocs, hauràs d’acceptar
aquestes normes:


1.- Responsabilitat de l’Usuari. En participar als blocs de la web ets l’únic responsable dels missatges que difonguis, garantint a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. la total indemnitat davant de qualsevol reclamació que pugui plantejar-se-li per aquests conceptes.


En el cas de què els missatges continguin material protegit per drets de propietat intel·lectual o industrial, l’usuari garanteix que n’és el seu propietari o que compta amb l’autorització del propietari per difondre’l als blocs.


I s’eximeix a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. de qualsevol reclamació de tercers que es plantegés per aquests conceptes.


2.- L’usuari haurà de, abans de publicar un missatge, escollir el blog apropiat. Aquells missatges que no s’ajustin a la temàtica del blog podran ser eliminats. Està totalment prohibit publicar promocions i enllaços d’ofertes comercials, publicitat, material promocional, cartes cadena ni qualsevol activitat promocional directa o indirecta o qualsevol altre tipus de comentari que no s’ajusti al desenvolupament normal dels temes dels blocs.


3.- L’usuari haurà de respectar a la resta d’usuaris. L’usuari haurà de ser tolerant i respectuós amb els missatges i opinions de la resta d’usuaris. Es podran suprimir aquells missatges que puguin ser considerats lesius contra els drets de tercers o que atemptin contra el desenvolupament pacífic dels blocs.


4.- SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. es reserva el dret de reproduir, modificar, o difondre els missatges publicats als blocs de la web d’acord als terminis i mitjans convenients sense que per això correspongui a l’usuari cap tipus de compensació.


5.- SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. no és responsable d’allò publicat als blocs de la web ni garanteix la veracitat o exactitud de cap informació publicada als mateixos. Correspon a l’usuari remitent dels missatges o informacions la responsabilitat sobre el seu contingut.


6.- SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei de blocs de la web, podent modificar-lo, suspendre’l o eliminar-lo de la web sense previ avís, en qualsevol moment.


7.- En el cas de què un usuari pugui veure’s afectat per actuacions il·legals, o detecti un mal ús dels blocs de la web per part d’altres usuaris, podrà posar-ho en coneixement DEL RESPONSABLE, a través del correu electrònic servigestempresarial@serviem.com indicant a la referència de l’assumpte “moderació de blocs”, per a què EL RESPONSABLE, pugui moderar o eliminar els mateixos.


8.- L’usuari mantindrà indemne a EL RESPONSABLE, davant de qualsevol reclamació que pogués presentar-se-li per els missatges que l’usuari hagi difós als blocs o per a qualsevol altre conducta vinculada o derivada de l’ús per part de l’usuari dels blocs de la web.


4. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.


Ús de Cookies


Aquest lloc web de pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.


Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar en cada visita.

 

També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i nombre d'entrades, etc, sent en aquests casos cookies prescindibles tècnicament però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no s'instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment previ de l'usuari.


L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip. Si us plau, consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació.


Política d'enllaços


Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts.

 

En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.


El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a
l'administrador del lloc web.


Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.


Adreces IP


Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.


5. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ


Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.

CATALÀ
CASTELLANO
Avís legal - Català
Avís legal - Castellà

SERVIGEST EMPRESARIAL

 

LEY DE LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSI)


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. como responsable del sitio web, en adelante RESPONSABLE, pone a disposición de los usuarios el presente documento, con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), BOE N º 166, así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso.


Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquier otra disposición legal que fuera de aplicación.


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. se reserva el derecho de modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web de SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P..


1. DATOS IDENTIFICATIVOS


Nombre de dominio: www.serviem.com
Nombre comercial: SERVIGEST
Denominación social: SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.
NIF: B63580476
Domicilio social: Plaça Nova, 10, 08130, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona, España
Teléfono: 935745860
e-mail: servigestempresarial@serviem.com
Inscrita en el Registro (Mercantil / Público): Registro Mercantil de Barcelona - Tomo 36863 - Hoja 289410 - Folio 0202 - Inscripción 1ª     15/09/2004


2. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL


El sitio web, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos, son propiedad del RESPONSABLE o, si es el caso, dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran
debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los registros públicos correspondientes.


Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del RESPONSABLE.


Cualquier uso no autorizado previamente se considera un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor.


Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al RESPONSABLE y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos. El RESPONSABLE autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, y en todo caso redirigir al sitio web principal de www.serviem.com.


El RESPONSABLE reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad intelectual e industrial, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo.


Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del correo electrónico servigestempresarial@serviem.com.


3.NORMAS DEL COMPORTAMIENTO DEL BLOG


SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. le agradece su interés por hacer uso de nuestros canales de participación. Los comentarios son una vía de participación para todos los usuarios de este medio. Si quieres participar en nuestros blogs, tendrás que aceptar estas reglas:


1.- Responsabilidad del Usuario. Al participar en los blogs de la web eres el único responsable de los mensajes que difundas a través de aquellos, garantizando a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.la total indemnidad frente cualquier reclamación que pudiera planteársele por tales conceptos.


En caso de que los mensajes contengan material protegido por derechos de propiedad intelectual o industrial, el usuario garantiza que es su propietario o cuenta con la autorización del propietario para difundirlo en los Blogs.


Y se exime a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.de cualquier reclamación de terceros que se planteara por tales conceptos.


2. El usuario deberá, antes de publicar un mensaje, elegir el blog apropiado. Aquellos mensajes que no se ajusten a la temática del blog podrán ser eliminados. Está totalmente prohibido publicar promociones y enlaces de ofertas comerciales, publicidad, material promocional, cartas cadena ni cualquier actividad promocional directa o indirecta o cualquier otro tipo de comentario que no se ajuste al normal desarrollo de los temas de los blogs.


3. El usuario deberá respetar al resto de usuarios. El usuario debe ser tolerante y respetuoso con los mensajes y opiniones de los demás usuarios. Se podrán suprimir aquellos mensajes que puedan ser considerados lesivos contra los derechos de terceros o que atenten contra el desarrollo pacífico de los blogs.


4. SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. se reserva el derecho de reproducir, modificar, o difundir los mensajes publicados en los blogs de la web conforme a los términos y medios convenientes sin que por ello corresponda al usuario ningún tipo de compensación.


5. SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. no es responsable de lo publicado en los blogs de la web ni garantiza la veracidad o exactitud de ninguna información publicada en los mismos. Corresponde al usuario remitente de los mensajes o informaciones la responsabilidad sobre su contenido.


6. SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. no garantiza la disponibilidad ni continuidad del servicio de blogs de la web, pudiendo modificarlo, suspenderlo o eliminarlo de la web sin previo aviso, en cualquier momento.


7. En el caso de que un usuario pueda verse afectado por actuaciones ilegales, o detecte un mal uso de los blogs de la web por parte de otros usuarios, podrá ponerlo en conocimiento de SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., a través del correo electrónico servigestempresarial@serviem.com, indicando en la referencia del asunto “moderación de blogs”, para que SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. pueda moderar o eliminar los mismos.


8. El usuario mantendrá indemne a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. frente a cualquier reclamación que pudiera presentársele por los mensajes que el usuario haya difundido en los blogs o por cualquier otra conducta vinculada o derivada de la utilización por el usuario de los blogs de la web.


4. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES


El RESPONSABLE se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.


Uso de Cookies


Este sitio web de puede utilizar cookies técnicas (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas tienen, en todo caso, carácter temporal, con la única finalidad de hacer más eficaz la navegación, y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan por sí mismas datos de carácter personal y no se utilizarán para la recogida de los mismos.


Mediante el uso de cookies también es posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador utilizado por el usuario con la finalidad de que la navegación sea más sencilla, permitiendo, por ejemplo, el acceso de los usuarios que se hayan registrado previamente a las áreas, servicios, promociones o concursos reservados exclusivamente a ellos
sin tener que registrarse en cada visita. También se pueden utilizar para medir la audiencia, parámetros de tráfico, controlar el progreso y número de entradas, etc, siendo en estos casos cookies prescindibles técnicamente pero beneficiosas para el usuario. Este sitio web no instalará cookies prescindibles sin el consentimiento previo del usuario.


El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador para ser alertado de la recepción de cookies y para impedir su instalación en su equipo. Por favor, consulte las instrucciones de su navegador para ampliar esta información.
 

Política de enlaces

Desde el sitio web, es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el RESPONSABLE no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus respectivos sitios web, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión.


El RESPONSABLE no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del RESPONSABLE. Sin embargo, y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 11 y 16 de la LSSICE, se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, colaborando de forma activa en la retirada o, en su caso, bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional o internacional, los derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.


Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. Sin embargo, el RESPONSABLE no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.


Direcciones IP


Los servidores del sitio web podrán detectar de manera automática la dirección IP y el nombre de dominio utilizados por el usuario. Una dirección IP es un número asignado automáticamente a un ordenador cuando éste se conecta a Internet.


Toda esta información es registrada en un fichero de actividad del servidor debidamente inscrito que permite el posterior procesamiento de los datos con el fin de obtener mediciones únicamente estadísticas que permitan conocer el número de impresiones de páginas, el número de visitas realizadas a los servidores web, el orden de visitas, el punto de acceso, etc.


5. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN


Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales más cercanos a SANTA PERPÈTUA DE MOGODA.

datax_edited.png
bottom of page