top of page
  • Servigest

Què és un gestor administratiu?


És un professional titulat habilitat per estudiar, intervenir, promoure, sol·licitar i realitzar tota mena de tràmits, gestions i actuacions que no requereixen l'aplicació de la tècnica jurídica reservada a l'advocacia, en interès de persones físiques o jurídiques o entitats sense personalitat jurídica davant de qualsevol òrgan de les administracions públiques, aconsellant-les, informant-les i assessorant-les. Actuen davant els òrgans de l'administració pública en qualitat de representants.

En què et pot ajudar un gestor administratiu?

Gestió laboral: confecció de nòmines, assegurances socials, informes, contractes de treballadors, afiliació de treballadors, IRPF treballadors, tramitació baixes mèdiques, assessorament jurídic, pensions… Assessoria fiscal i comptable: elaboració de comptabilitats i liquidació d'imposts, legalització de llibres comptables, elaboració i dipòsit de comptes anuals, memòria i informe de gestió, operacions vinculades, preus de transferència, assessorament comptable i econòmic, declaració de la renda, impost sobre patrimoni, impost sobre societats, presentació trimestral IVA, impost sobre successions i donacions, impost sobre activitats econòmiques, impost mediambiental i declaracions informatives.

Tramitació i estudi d'ajudes i subvencions: gestió d'ajudes i subvencions per a empreses, pimes, autònoms i ciutadans. Tant l'estudi com la tramitació de subvencions i ajudes o la presentació a concursos que requereixin una paperassa considerable són tasques que podem encomanar als gestors administratius. Tràfic i transports: matriculacions, transferències, baixes, importacions, sancions, recursos de multes, duplicats del permís de circulació, gestions d'ITV, targetes de transports, informes i duplicats... Creació d'empreses: constitució i inscripció d'una societat, altes, permisos i llicències i sol·licitud de subvencions. El gestor administratiu pot facilitar-nos els tràmits per crear societats anònimes i limitades, ben delegant-li tota la tramitació de paperassa o sol·licitant-li assessorament perquè resolgui dubtes. També pot realitzar estudis de costos fiscals previs a la constitució de l'entitat.

Estrangeria: permisos de treball i residència, expedients de nacionalitat, permisos d'estrangeria, fiscalitat, reagrupació familiar, tràmits en consolats, canvi de permisos de conduir… Registres: certificacions, Registre Civil, Mercantil i de la Propietat, inscripcions, matrimonis civils, certificats, fe de vida i estat… Tramitació d'escriptures: compravenda d'immobles, inscripció de tota mena d'escriptures, herències, testaments, registre de la propietat... Patents i marques: tots els tràmits relacionats amb la propietat intel·lectual industrial. Caça i pesca: llicències i permís d'armes.

Servigest Empresarial S.L.P som Gestors Administratius. Et podem Ajudar? Per a més informació truqui 93 574 58 60 o contacti per ecorreu a servigestempresarial@serviem.com

457 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
datax_edited.png
bottom of page