• Servigest Empresarial SLP

Principals novetats en la gestió dels llibres registres en l’IRPF.


En el BOE del dia 17 de juliol s’ha publicat l’Ordre que actualitza el contingut de les obligacions de gestió dels llibres registre en l’IRPF, substituint la normativa anterior, per adequar-la a les últimes modificacions produïdes en l’IRPF. Entre altres novetats, s’introdueix la necessitat que, en les anotacions en els llibres registre de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació.

Entre les principals novetats destaquen les següents:

  • Necessitat que, en les anotacions en els llibres registres de vendes i ingressos i de compres i despeses es faci constar el NIF de la contrapart de l’operació (nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d’identificació fiscal del destinatari o de l’obligat a la seva expedició).

  • Compatibilitat amb altres llibres: en aquesta actualització del contingut dels llibres registr s’ha tractat de donar certa homogeneïtat a la normativa amb conceptes previstos en altres impostos, com per exemple en matèria d’assentaments resums amb l’IVA. Així, s’estableix que els llibres registres regulats en aquesta Ordre podran ser utilitzats a l’efecte de l’IVA, sempre que s’ajustin als requisits que s’estableixen en el Reglament de l’impost sobre el valor afegit.

  • L’AEAT publicarà al seu web un format tipus de llibres registres. La posada a la disposició d’aquest format de llibres tracta d’assistir en el compliment de les obligacions tributàries formals registrals i pretén oferir seguretat jurídica i certesa en el contingut mínim que se’n pugui exigir en un procediment tributari

#empresas #profesionales #IRPF #BOE #AEAT #AgènciaTributària

SERVIGEST EMPRESARIAL SL

Plaça Nova, 10
08130 Santa Perpètua de la Mogoda

 

     93 574 58 60

     servigestempresarial@serviem.com

segueix-nos  -  síguenos

  • Instagram - Círculo Blanco

Powered by AcmeWeb

datax_edited.png

SERVIGEST EMPRESARIAL SL

Av. Francesc Macià, 60 - Planta 13 Local 1
08208 Sabadell

 

93 727 74 06

tortajada@tortajadaadvocats.com

datax_edited.png