top of page

Ampliat el termini de presentació de totes les declaracions d'impostos
En el BOE del dia 15 d'abril s'ha publicat el Reial Decret Llei 14/2020, de 14 d'abril, pel qual s'amplia un mes més el termini de presentació de totes les declaracions d'impostos del mes d'abril per a contribuents amb una facturació inferior a 600.000 € el 2019, ajornant-se, per tant, la presentació de la declaració trimestral de l'IVA, el pagament fraccionat de l'Impost de Societats, així com el de l'IRPF.


En concret, la norma estableix que en l'àmbit de les competències de l'Administració tributària de l'Estat:


  • Els terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d'aquells obligats amb volum d'operacions inferior a 600.000 euros l'any 2019 el venciment dels quals es produeixi a partir del 20 d'abril de 2020, tindran termini fins al 20 de maig de 2020.

  • Per al cas que la forma de pagament escollida sigui la domiciliació, el termini de presentació de les autoliquidacions el venciment de les quals es produeixi el 15 d'abril, s'estendrà fins al 15 de maig de 2020.

L'anterior no és aplicable:


  • Als grups fiscals que apliquin el règim especial de consolidació fiscal regulat en el capítol VI del títol VII de la Llei de l'Impost de Societats, amb independència del seu import net de la xifra de negocis.

  • Als grups d'entitats que tributin en el règim especial de grups d'entitats de l'IVA regulat en el capítol IX del títol IX de la Llei de l'Impost sobre el Valor Afegit, amb independència del seu volum d'operacions.

Finalment, es precisa que el que s'estableix en el Reial Decret Llei 14/2020 que estem ressenyant, no és aplicable en relació amb la presentació de declaracions regulades pel Reglament (UE) núm. 952/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 9 d'octubre de 2013, pel qual s'aprova el codi duaner de la Unió i/o per la seva normativa de desenvolupament.

Per a qualsevol dubte o gestió necessària, tant per a empreses, com particulars i autònoms, pots trucar al 93 574 58 60 o enviar un ecorreu a servigestempresarial@serviem.com

184 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo
datax_edited.png
bottom of page