Què és un gestor administratiu?

October 23, 2018

 

 

És un professional titulat habilitat per estudiar, intervenir, promoure, sol·licitar i realitzar tota mena de tràmits, gestions i actuacions que no requereixen l'aplicació de la tècnica jurídica reservada a l'advocacia, en interès de persones físiques o jurídiques o entitats sense personalitat jurídica davant de qualsevol òrgan de les administracions públiques, aconsellant-les, informant-les i assessorant-les. Actuen davant els òrgans de l'administració pública en qualitat de representants.

 

En què et pot ajudar un gestor administratiu?

 

 

 

Gestió laboral: confecció de nòmines, assegurances socials, informes, contractes de treballadors, afiliació de treballadors, IRPF treballadors, tramitació baixes mèdiques, assessorament jurídic, pensions…

Assessoria fiscal i comptable: elaboració de comptabilitats i liquidació d'imposts, legalització de llibres comptables, elaboració i dipòsit de comptes anuals, memòria i informe de gestió, operacions vinculades, preus de transferència, assessorament comptable i econòmic, declaració de la renda, impost sobre patrimoni, impost sobre societats, presentació trimestral IVA,  impost sobre successions i donacions, impost sobre activitats econòmiques, impost mediambiental i declaracions informatives.

 

 

Tramitació i estudi d'ajudes i subvencions: gestió d'ajudes i subvencions per a empreses, pimes, autònoms i ciutadans. Tant l'estudi com la tramitació de subvencions i ajudes o la presentació a concursos que requereixin una paperassa considerable són tasques que podem encomanar als gestors administratius. 

Tràfic i transports: matriculacions, transferències, baixes, importacions, sancions, recursos de multes, duplicats del permís de circulació, gestions d'ITV, targetes de transports, informes i duplicats...

Creació d'empreses: constitució i inscripció d'una societat, altes, permisos i llicències i sol·licitud de subvencions. El gestor administratiu pot facilitar-nos els tràmits per crear societats anònimes i limitades, ben delegant-li tota la tramitació de paperassa o sol·licitant-li assessorament perquè resolgui dubtes. També pot realitzar estudis de costos fiscals previs a la constitució de l'entitat.

 

Estrangeria: permisos de treball i residència, expedients de nacionalitat, permisos d'estrangeria, fiscalitat, reagrupació familiar, tràmits en consolats, canvi de permisos de conduir…

Registres: certificacions, Registre Civil, Mercantil i de la Propietat, inscripcions, matrimonis civils, certificats, fe de vida i estat…

Tramitació d'escriptures: compravenda d'immobles, inscripció de tota mena d'escriptures, herències, testaments, registre de la propietat...
Patents i marques:
tots els tràmits relacionats amb la propietat intel·lectual industrial.

Caça i pesca: llicències i permís d'armes.

 

 

 

Servigest Empresarial, som Gestors Administratius. Et podem Ajudar?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entrades destacades
Entradas destacadas

Premios sorteo lotería de Navidad, cosas que debemos saber.

December 8, 2019

1/7
Please reload

Entrades recents
Entradas recientes
Please reload

Arxiu
Archivo