Gestió laboral: tot allò que fem per tu.

June 5, 2018

 

Fa uns dies que estem parlant de la Renda 2017 i del nou RGPD, i pensem que ja ha arribat l'hora que parlem una mica de Servigest. Aquest blog el dedicarem a explicar aquelles novetats en les normatives dels àmbits fiscal, laboral, jurídic i comptable. Però aleatòriament, aprofitarem per a fer alguna entrada per parlar de Servigest i així aconseguir que ens coneixeu una mica millor.

 

Així doncs,avui aprofitarem per a parlar de tot allò que poden fer, per a vosaltres en l'àmbit laboral. 

 

Podríem resumir la gestió laboral amb una senzilla frase. "Ens ocupem de la gestió de nòmines, tràmits amb la Seguretat Social, declaració i pagament de cotitzacions i declaracions fiscals, aportant valor afegit a través d'un assessorament rigorós i objectiu".

 

Però aprofundim una mica més en totes les tasques que duem a terme.

 

CONFECCIÓ DE NÒMINES

 • Elaboració i remissió a l'empresa de les nòmines amb les últimes taules salarials publicades.

 • ​​Càlcul dels endarreriments de conveni.

 • ​Remissió de les nòmines per correu electrònic als treballadors.

 

ASSEGURANCES SOCIALS

 • Tramitació de l'enviament de les cotitzacions de la Seguretat Social (SILTRA) TC1 i TC2.

 • Confirmació de les liquidacions (pagament electrònic o a càrrec de compte).

 

INFORMES

 • Sol·licitut de certificats al corrent de pagament amb la Seguretat Social.

 • Sol·licitut ITA.

 • Sol·licitut vida laboral del CCC.

 

CONTRACTES DE TREBALLADORS

 • Assessorament respecte al millor tipus de contracte aplicable per a cada treballador segons la normativa vigent.

 • Elaboració de contractes de treball i registre a l'INEM (contrat@).

 • Elaboració d'annexes al contracte de treball, pacte d'hores complementàries, clàusules específiques al contracte.

 

AFILIACIÓ DE TREBALLADORS

 • Comunicació a la Seguretat Social de les altes, baixes i variacions de contracte.

 

IRPF TREBALLADORS

 • Preparació i presentació de la declaració de les retencions i ingressos a compte dels treballadors (model 111).

 • Preparació i presentació del resum anual de la declaració de les retencions i ingressos a compte dels treballadors (model 190).

 

INFORMES MENSUALS

 • Resum de nòmines.

 • Llistats d'imputació de costos.

 • Remeses bancàries (domiciliació SEPA).

TRAMITACIÓ DE BAIXES MÈDIQUES

 • Remissió a la Seguretat Social dels comunicats mèdics de baixa, alta i confirmació dels treballadors.

 • Sol·licitut pagament directe IT RETA.

 

JURÍDIC LABORAL

 • Assessorament jurídic laboral.

 • Intervenció professional:

 1. Redacció de cartes d'amonestació.

 2. Redacció de cartes de sanció amb suspensió de sou i feina.

 3. Redacció de cartes d'acomiadament.

 4. Redacció de cartes d'acomiadament disciplinari.

 5. Redacció de cartes d'acomiadament objectiu per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

 6. Redacció de cartes individuals de notificació a un treballador sobre la modificació substancial de les seves condicions de treball o mobilitat geogràfica per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció.

 7. Redacció de documents privats entre empresa i treballador que reculli els acords obtinguts de forma extrajudicial.

 8. Tramitació d'expedients de Regulació de Treball.

 9. Tramitació de conflictes col·lectius amb els treballadors.

 10. Assistència a un Acte de Concil·liació (CEMAC).

 11. Assistència al Tribunal Laboral de Catalunya.

 12. Intervenció professional en un expedient judicial.

 

Doncs  en començar a escriure no semblava que la llista havia de ser tan llarga, però ja veieu que el nostre departament laboral ofereix tots els serveis que una empresa o autònom pot necessitar, en cas que vulgueu ampliar informació, podeu trucar al 93 574 58 60 o contactar mitjançant el següent enllaç, on atendrem tots els vostres dubtes i requeriments.

 

Gràcies per seguir-nos.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entrades destacades
Entradas destacadas

Premios sorteo lotería de Navidad, cosas que debemos saber.

December 8, 2019

1/7
Please reload

Entrades recents
Entradas recientes
Please reload

Arxiu
Archivo