top of page
 • Servigest

Calendari Contribuent 2019


Important:

Si el venciment coincideix amb una festivitat local o autonòmica, el termini finalitza el primer dia hàbil següent a l'assenyalat en aquest calendari.

Aquest calendari s'ha confeccionat en desembre de 2018, amb projectes normatius en tramitació.

21-01-2019 Fins al 21 de gener

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

 • Impost Especial sobre el Carbó

30-01-2019 Fins al 30 de gener

 • Renda

 • IVA

31-01-2019 Fins al 31 de gener

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Declaració informativa de certificacions individual emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació

 • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

 • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles

 • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades

 • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes

 • Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en Institucions d'inversió col·lectiva

 • Operacions amb actius financers

 • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència

15-02-2019 Fins al 15 de febrer

 • Declaració informativa per despeses en jardins d'infants o centres d'educació infantil autoritzats

20-02-2019 Fins al 20 de febrer

 • Renda i Societats

 • Número d'identificació fiscal

 • IVA

 • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals

 • Impost sobre les primes d'assegurances

 • Impostos especials de fabricació

 • Impost especial sobre l'electricitat

 • Impostos mediambientals

28-02-2019 Fins al 28 de febrer

 • IVA

 • Impost sobre societats

 • Declaració anual de consum d'energia elèctrica

 • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit

 • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini

 • Declaració anual d'operacions amb tercers

20-03-2019 Fins al 20 de març

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

01-04-2019 Fins a l'1 d'abril

 • IVA

 • Impostos mediambientals

 • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes

 • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialització hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions

 • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles

 • Impost sobre hidrocarburs

 • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

02-04-2019 Des del 2 d'abril fins a l'1 de juliol

 • Renda i patrimoni

22-04-2019 Fins al 22 d'abril

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

 • Impost Especial sobre el Carbó

30-04-2019 Fins al 30 d'abril

 • IVA

 • Número d'identificació fiscal

 • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics

14-05-2019 Des del 14 de maig fins a l'1 de juliol

 • Renda

20-05-2019 Fins al 20 de maig

 • Renda i Societats

 • IVA Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

30-05-2019 Fins al 30 de maig

 • IVA

31-05-2019 Fins al 31 de maig

 • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua

 • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estat unidenques

20-06-2019 Fins al 20 de juny

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

26-06-2019 Fins al 26 de juny

 • Renda i patrimoni

01-07-2019 Fins a l'1 de juliol

 • Renda i patrimoni

 • IVA

 • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d'estat per contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.

22-07-2019 Fins al 22 de juliol

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

 • Impost Especial sobre el Carbó

25-07-2019 Fins al 25 de juliol

 • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)

 • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'estat per contribuents del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

30-07-2019 Fins al 30 de juliol

 • IVA

31-07-2019 Fins al 31 de juliol

 • Número d'identificació fiscal

 • Impost sobre Dipòsits en les Entitats de Crèdit

 • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics

20-08-2019 Fins al 20 d'agost

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

30-08-2019 Fins al 30 d'agost

 • IVA

20-09-2019 Fins al 20 de setembre

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'Electricitat

 • Impostos Mediambientals

30-09-2019 Fins al 30 de setembre

 • IVA

21-10-2019 Fins al 21 d'octubre

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

 • Impost Especial sobre el Carbó

30-10-2019 Fins al 30 d'octubre

 • IVA

31-10-2019 Fins al 31 d'octubre

 • Número d'identificació fiscal

 • Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb fins turístics

 • Compte Corrent Tributari

05-11-2019 Fins al 5 de novembre

 • Renda

20-11-2019 Fins al 20 de novembre

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

02-12-2019 Fins al 2 de desembre

 • IVA

 • Declaració informativa d'operacions vinculades i d'operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.

 • Impostos Mediambientals

20-12-2019 Fins al 20 de desembre

 • Renda i Societats

 • IVA

 • Impost sobre les Primes d'assegurances

 • Impostos Especials de Fabricació

 • Impost Especial sobre l'electricitat

 • Impostos Mediambientals

30-12-2019 Fins al 30 de desembre

 • IVA

31-12-2019 Fins al 31 de desembre

 • Renda

 • IVA

334 visualizaciones0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo

Comments


datax_edited.png
bottom of page