POLÍTICA DE PRIVACITAT 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

SERVIGEST EMPRESARIAL

 

Responsable del Tractament
L’empresa responsable del tractament de les seves dades en virtut d’aquesta Política de privacitat és:
SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.
NIF: B63580476
Domicili: PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)
Direcció de correu electrònic: servigestempresarial@serviem.com
Web: www.serviem.com
Telèfon: 935745860
Inscrita en el Registre Mercantil de
 Barcelona - Tomo 36863 - Hoja 289410 - Folio 0202 - Inscripción 1ª     15/09/2004


En SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., reconeixem la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.


La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves a través dels diferents formularis situats en la web.


Dades Personals
Una dada personal, és la informació que l'identifica o el fa identificable. A través de la web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.


La visita de l'usuari a la web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de forma lícita de conformitat en tot moment als principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d'abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.


Finalitat, duració i legitimació del tractament
Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:


             - Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l’usuari a través del formulari de contacte situat a la web. Recollim i tractem les dades personals de l’usuari per poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través del formulari. Aquestes dades les conservem durant el temps necessari per complir la seva petició i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.


La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la petició. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 

             - Gestionar l’alta i participació de l’usuari en el formulari de comentaris del blog situat a la web. Aquests comentaris seran gestionats per la plataforma WordPress. Les dades facilitades les conservarem mente l’usuari no sol·liciti la baixa de la subscripció al contingut del blog i durant el temps establert per la llei amb una duració mínima de 3 anys.


La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l’usuari al registrar-se a través del formulari de subscripció al blog i en seleccionar la casella d’acceptació de la nostra política de privacitat abans d’enviar la seva sol·licitud. L’usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.


             - Gestionar el currículum remès per l'interessat i incloure'l en la base de dades de candidats de l'empresa. Les dades es conservaran durant el termini màxim d'un any, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.


La base de legitimació per a gestionar i tractar el currículum de l'interessat és el seu consentiment el qual manifesta en realitzar una acció afirmativa d'enviament del mateix i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat prèviament al seu enviament. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


             - Millorar la seva experiència en navegar per la web. Aquestes dades els conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.


La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar per la web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


             - Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i productes. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament d’aquestes i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.


La base de legítimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a això. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.


Cessió o comunicació de dades personals i transferències internacionals
Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers tret que existeixi alguna obligació legal o a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.


No es realitzen transferències internacionals, en cas què en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d'obtenir el seu consentiment.


Actualització de dades
És important que perquè puguem mantenir les dades personals actualitzades, l'usuari ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en aquestes, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquestes.


L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces garantint que tota la informació facilitada correspon amb la situació real, que està posada al dia i és exacta, quedant obligat a comunicar qualsevol modificació.


Dades de Tercers
Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., garanteix que ha obtingut aquestes dades de forma lícita, que ha informat prèviament els afectats, obtenint el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.


Caràcter obligatori de la informació sol·licitada
Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l'usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d'acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l'enviament de la informació.


Drets dels interessats
Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recaptades. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals. Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona). Email: servigestempresarial@serviem.com


Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es


Tractament de dades de Menors d'edat
Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquesta web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, quedant prohibit l'accés i ús del portal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment, el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la cancel·lació d'aquestes. Així mateix, els pares o tutors podran en qualsevol cas dirigir-se a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. per a bloquejar el compte d'accés
dels menors al seu càrrec que s'haguessin registrat falsejant la seva identitat.


Tractament de Cookies
Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i emmagatzema en l'ordinador de l'usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten a la web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l'usuari.


L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.

CATALÀ
CASTELLANO
 
 

SERVIGEST EMPRESARIAL

 

Responsable del Tratamiento

La empresa responsable del tratamiento de sus datos en virtud de esta Política de privacidad es:
SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P.
NIF: B63580476
Domicilio: PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)
Dirección de correo electrónico: servigestempresarial@serviem.com
Web: www.serviem.com
Teléfono: 935745860
Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona - Tomo 36863 - Hoja 289410 - Folio 0202 - Inscripción 1ª     15/09/2004


En SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., reconocemos la importancia de proteger su información personal y estamos comprometidos a tratarla con responsabilidad y de conformidad con las leyes de protección de datos.


La presente política de privacidad pretende regular todos los aspectos relativos al tratamiento de datos de los diferentes usuarios que navegan o facilitan sus datos personales a través de los diferentes formularios situados en la web.


Datos Personales
Un dato personal, es la información que le identifica o le hace identificable. A través de la web, en las casillas establecidas al efecto recogemos los datos personales que el usuario nos comunica: Nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono, dirección postal, población, etc.


La visita del usuario a la web no implica que tenga que facilitar ninguna información sobre sus datos personales. No obstante, en caso de facilitarlos, los datos serán tratados de forma lícita con sujeción en todo momento a los principios y derechos recogidos en el RGPD 2016/679 de 27 de abril de 2016 y la LOPDGDD 3/2018 del 5 de diciembre.


Finalidad, duración y legitimación del tratamiento:
Los datos que el usuario nos proporcione los trataremos con las siguientes finalidades:


             - Atender la solicitud o petición realizada por el usuario a través del formulario de contacto situado en la web.


Recogemos y tratamos los datos personales del usuario para poder tramitar y gestionar su solicitud, una consulta o cualquier petición que realiza a través de dicho formulario. Estos datos los conservaremos durante el tiempo necesario para dar cumplimiento a su petición y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.

 

La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario al seleccionar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad antes de enviar la petición. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.


             - Gestionar el alta y participación del usuario en el formulario de comentarios del blog situado en la web.


Dichos comentarios serán gestionados por la plataforma WordPress. Los datos facilitados los conservaremos mientras el usuario no solicite la baja de la subscripción al contenido del blog y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.


La base de legitimación del tratamiento de los datos será el consentimiento que otorga el usuario al registrarse a través del formulario de suscripción al blog y al seleccionar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad antes de enviar su solicitud. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.


             - Gestionar el currículum remitido por el interesado e incluirlo en la base de datos de candidatos de la empresa.


Estos datos se conservarán durante el plazo máximo de un año, transcurrido el cual, se procederá al bloqueo de los datos durante el tiempo establecido legalmente, garantizándole un total respeto a la confidencialidad tanto en el tratamiento como en su posterior destrucción.


La base legítima para gestionar y tratar el currículum del interesado es su consentimiento el cual manifiesta al realizar una acción afirmativa de envío del mismo y seleccionar la casilla de aceptación de nuestra política de privacidad previamente a su envío. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.


             - Mejorar su experiencia al navegar por la web. Estos datos los conservaremos mientras el usuario no revoque su consentimiento al tratamiento de los mismos eliminando las cookies y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.


La base legítima para mejorar su experiencia al navegar por la web es el consentimiento que otorga el usuario al aceptar las cookies. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.


             - Gestionar nuestras redes sociales y enviarle información sobre nuestras actividades y productos. Estos datos los conservaremos mientras el usuario no revoque su consentimiento al tratamiento de los mismos y durante el tiempo establecido por la ley con una duración mínima de 3 años.


La base legítima para gestionar nuestras redes sociales y enviarle nuestras actividades y novedades, es el consentimiento que nos otorga para ello. El usuario tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.


Cesión o comunicación de datos personales y transferencias internacionales:
Sus datos no se comunicarán ni serán cedidos a terceros salvo que exista alguna obligación legal o aquellos prestadores vinculados al Responsable que actúan como encargados del tratamiento.


No se realizan transferencias internacionales, para el caso en que en algún momento pudieran realizarse, se le comunicarán con el objeto de obtener su consentimiento.


Actualización de datos
Es importante que para que podamos mantener los datos personales actualizados, el usuario nos informe siempre que haya habido alguna modificación en ellos, en caso contrario, no respondemos de la veracidad de los mismos.


El usuario garantiza que los datos personales facilitados son veraces garantizando que toda la información facilitada corresponde con la situación real, que está puesta al día y es exacta, quedando obligado a comunicar cualquier modificación.


Datos de Terceros
Si el usuario facilita datos de terceras personas para cualquier finalidad a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P., garantiza que ha obtenido estos datos de forma lícita, que ha informado previamente a los afectados, obteniendo su consentimiento para comunicarlos y que la información facilitada es exacta y veraz.


Carácter obligatorio de la información solicitada
Todos nuestros formularios cuentan con un asterisco (*) en los datos obligatorios. Si el usuario no facilita esos campos, o no marca la casilla de aceptación de la política de privacidad, no se permitirá el envío de la información.


Derechos de los interesados:
Tiene derecho a acceder a sus datos y a obtener confirmación sobre su tratamiento, así como una copia de los datos personales objeto de tratamiento. Tiene derecho a actualizarlos y solicitar la rectificación de los datos que sean inexactos o solicitar la supresión cuando los datos no sean necesarios para los fines para los que fueron recabados. Puede solicitar la limitación en el tratamiento de sus datos y oponerse al tratamiento de los mismos revocando su consentimiento, así como ejercer el derecho a la portabilidad de los datos. Del mismo modo, tiene derecho a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos personales. Puede ejercer sus derechos contactando con nosotros PLAÇA NOVA, 10 - 08130 SANTA PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona).

Email: servigestempresarial@serviem.com


Si considera que sus derechos no se han atendido debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos www.aepd.es


Tratamiento de datos de Menores de edad
Quien facilita los datos a través de los formularios de esta web y acepta su tratamiento declara ser mayor de 14 años, quedando prohibido el acceso y uso del portal a menores de dicha edad. Si en algún momento, el Responsable detecta que un menor de 14 años ha proporcionado datos de carácter personal, procederemos a la cancelación de los mismos. Asimismo, los padres o tutores podrán en cualquier caso dirigirse a SERVIGEST EMPRESARIAL S.L.P. para bloquear la cuenta de acceso de los menores a su cargo que se hubieran registrado falseando su identidad.


Tratamiento de Cookies:
Una cookie es un pequeño archivo que se descarga y almacena en el ordenador del usuario cuando este accede a una página web. Las Cookies permiten a la web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación del usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.


El usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa de navegador. Puede obtener más información leyendo nuestra Política de Cookies.

datax_edited.png